K Yetki Belgesi

K1 YETKİ BELGESİ İSTENİLEN BELGELER: 

1- VERGİ DAİRESİNDEN YAZI ( VERGİ LEVHASI FOTOKOPİ )
2- NOTERDEN İMZA SİRKÜSÜ
3- ODA KAYIT BELGESİ
4- ESNAF SİCİL TASDİKNAMESİ FOTOKOPİSİ
5- İKAMETGÂH BELGESİ
6- KİMLİK FOTOKOPİSİ
7- RUHSAT FOTOKOPİSİ
8- SERMAYE YAZISI ( ODADAN )
9- SABIKA KAYDI ( SAVCILIKTAN ) 

K2 YETKİ BELGESİ İSTENİLEN BELGELER: 

1- VERGİ DAİRESİNDEN YAZI ( VERGİ LEVHASI FOTOKOPİ )
2- NOTERDEN İMZA SİRKÜSÜ
3- ODA KAYIT BELGESİ
4- ESNAF SİCİL TASDİKNAMESİ FOTOKOPİSİ
5- İKAMETGÂH BELGESİ
6- KİMLİK FOTOKOPİSİ
7- RUHSAT FOTOKOPİSİ
8- KİRA KONTRATI VEYA TAPU SENEDİ

K Belgeleri ve Tüm Yetki belgeleri için 2012 yeniden Değerleme oranı %10,26'dır

2011

2012

K1 Belgesi 2011

14.244.00 tl

K1 Belgesi 2012

15.705.00 tl

K2 Belgesi 2011

7.122.00 tl

K2 Belgesi 2012

7.852.00 tl

K3 Belgesi 2011

7.122.00 tl

K3 Belgesi 2012

7.852.00 tl

Yildizli K2 Belgesi 2011

712.00 tl

Yildizli K2 Belgesi 2012

1.177.00 tl

Yildizli K1 Belgesi 2011

1.424.00 tl

Yildizli K1 Belgesi 2012

2.356.00 tl

Taşıt Kartı Ücreti 2011

68 tl

Taşıt Kartı Ücreti 2012

74 tl