Perşembe, 13 Nisan 2017 00:06

Trafik Sigortası Primleri

Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 11.04.2017 tarih ve 0983 sayılı "Trafik Sigortası Primleri" konulu genelge aşağıdaki bilginize sunulmuştur.

 

 

Sayı : Pers. Ve İdari İşl. 2017 / 428 11.04.2017-0983

Konu : Trafik Sigortası Primleri

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 11 NOLU GENELGE

 

İlgi : Hazine Müsteşarlığı’nın 10.04.2017 tarihli 2017/1 No’lu Genelgesi.


Federasyonumuzun Hazine Müsteşarlığı ile yapılan yoğun çaba ve girişimleri sonucu; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Primlerine ilişkin 10.04.2017 tarihinde yayımlanan Genelge ile esnafımızın lehine aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.


12.04.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere;


1. Sigorta şirketleri tarafından her bir araç bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları; kamyonetler için 1.055,00 TL. sini, kamyonlar için 2.258,00 TL. sini, taksiler için 2.089,00 TL. sini, minibüsler için (sürücüsü dahil 10-17 koltuk) 1.418,00 TL. sini, otobüsler için (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2.021,00 TL. sini, otobüsler için ( sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 5.007,00 TL. sini, çekiciler için 3.784,00 TL. sini, römorklar için 456,00 TL. sini, geçemez. Söz konusu prim tutarları 2017 Mayıs ayından itibaren aylık % 1 ( bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak) uygulanır.


2. Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları; söz konusu genelgedeki Tablo -2’ de yer alan 4. basamak prim tutarlarına uygulanacak indirim/artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamaz.


3. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, Tablo- 3 de yer alan illere göre belirlenmiş indirim/artırım oranlarının uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarını aşamaz.


4. Genelgenin yürürlük tarihinden önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek yeni poliçe düzenlenemez.İlgi Genelge 12.04.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını önemle rica ederiz.


Enver YENİÇERİ (Genel Sekreter) Fevzi APAYDIN (Başkan)

İmzalar


İlgili genelgeye buradan erişebilirsiniz