Çarşamba, 20 Ocak 2016 11:13

Takograf Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Degişiklik ve İBB UKOME Kararları

Bilindiği üzere, 12 / 01 / 2012 tarih, 28171 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Takograf Cihazlan Muayene ve Damgalama Yönetmeliği"'nin

Geçici 3.ncü maddesinin birinci fikrası; 07/01/2016 tarih, 29586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Takograf Cihazlan Muayene ve

Damgalama Yönetmeliginde Degişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik" ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

 

Bahsi geçen Yönetmeliğe göre;

(1) Yurt içinde taşlmaclık yapan ve takograf kullanmasl zorunlu alan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik

takograf cihazlanmn, aşağıda belirtilen sürelerde dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur.

a) 1996 - 1998 model araçlar, 30/6/2016 tarthine kadar,

b) 1999 - 2001 model araçlar, 31/12/2016 tarihine kadar,

c) 2002 - 2004 model araçlar, 31/12/2017 tarihine kadar,

ç) 2005 - 2007 model araçlar, 31/12/2018 tarihine kadar,

d) 2008 ve sonraSI model araçlar, 31/12/2019 tarihine kadar.

 

Konuyla ilgili duyuruya ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi UKOME  2015/684 ve 2015/686 sayılı kararlarına ekteki dosyadan erişebilirsiniz.