Salı, 22 Mart 2016 12:05

S Plaka İhalesi

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından S plaka ihalesi yapılacak olup, katılmak isteyenlerin; yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunduğunu belgelendirmeleri ve  25.03.2016 tarihinde aşağıda belirtilen evraklarla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Gerçek Kişiler için:

 1-25/03/2016 tarihine kadar yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Oda Kayıt Belgesi”nin aslı,                            

2-25/03/2016 tarihine kadar yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi”nin aslı veya noter onaylı fotokopisi,

3- En az 25/03/2011 tarihinden itibaren kesintisiz olarak İzmir İl sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,

4-Muhtarlıklardan alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti” veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” aslı,

5-Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi “aslı,

 6- Üzerine tescilli başka bir Tahditli Ticari Araç bulunmadığını belirtir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınmış “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı,

7- “Sürücü Belgesi” 'nin; Noter veya İdarece “Aslı Görüldü” onaylı fotokopisi,

8- Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz teslim edilmesi,

Şirket Adına Şirket Ortağı Kişiler için:

1-25/03/2016 tarihine kadar yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,

2-25/03/2016 tarihine kadar alınmış yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

3- Kişinin ihaleye girecek Şirketin ortağı olduğunu, Şirketin kuruluş adresinin İzmir İl sınırları içerisinde bulunduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğini belgelendiren “Şirket Ana Sözleşmesi” veya “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi,

4- En az 25/03/2011 tarihinden itibaren kesintisiz olarak İzmir İl sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” aslı,

5- Muhtarlıklardan alınmış “Nüfus Cüzdanı Sureti” veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği” aslı,

6- Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin 4.fıkrasının son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi “ aslı,

7- Üzerine tescilli başka bir Tahditli Ticari Araç bulunmadığını belirtir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınmış “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı,

8- Ortağı olduğu Şirket üzerindeki “S” Plakaları gösterir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınmış “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı (Şirket üzerine kayıtlı “S” Plaka sayısının ortak sayısından fazla olduğunun tespiti halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır),

9- “Sürücü Belgesi” nin, Noter veya İdarece “Aslı Görüldü” onaylı fotokopisi,

10- Ortağı olduğu şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi, 11- Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz teslim edilmesi,