Perşembe, 28 Nisan 2016 04:52

6704 Sayılı Kanun Hk.

Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 27.04.2016 tarih ve 1018 sayılı 11 nolu genelgede aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA

11 NOLU GENELGE

 

26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile esnafımızı ve meslek kuruluşu çalışanlarını ilgilendiren aşağıdaki önemli düzenlemeler yapılmıştır:

 

1-6704 sayılı Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin 90 ıncı, 92 nci, 97 nci, 99 uncu maddelerinde değişiklik yapılarak, yargı kararları ile kusurlu sürücünün yakınlarına yapılan tazminat ödemeleri teminat kapsamı dışında bırakılmış, tazminat hesaplamalarında uygulanacak usul ve esaslara netlik getirilmiştir.

 

2-Kanun’un 16 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “...53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.’’ hükmü, “ ...53 üncü maddede öngörülen izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

 

3-Söz konusu Kanun’un 17 nci maddesi ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, bundan sonra taşımacıların “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası’’ yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını rica ederiz.

 

Mehmet Nesip KEMALOĞLU 

GENEL SEKRETER

İmza

 

 

Fevzi APAYDIN

BAŞKAN

İmza

 

Genelgede bahsi geçen 6704 Sayılı Kanuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.