Haber Arşivi

 

2015/685 Sayılı Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi başlıklı İBB Ukome Kararına haberin devamında buluanan dosyayı indirerek erişebilirsiniz.

Bilindiği üzere, 12 / 01 / 2012 tarih, 28171 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Takograf Cihazlan Muayene ve Damgalama Yönetmeliği"'nin

Geçici 3.ncü maddesinin birinci fikrası; 07/01/2016 tarih, 29586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Takograf Cihazlan Muayene ve

Damgalama Yönetmeliginde Degişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik" ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

 

Bahsi geçen Yönetmeliğe göre;

(1) Yurt içinde taşlmaclık yapan ve takograf kullanmasl zorunlu alan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik

takograf cihazlanmn, aşağıda belirtilen sürelerde dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur.

a) 1996 - 1998 model araçlar, 30/6/2016 tarthine kadar,

b) 1999 - 2001 model araçlar, 31/12/2016 tarihine kadar,

c) 2002 - 2004 model araçlar, 31/12/2017 tarihine kadar,

ç) 2005 - 2007 model araçlar, 31/12/2018 tarihine kadar,

d) 2008 ve sonraSI model araçlar, 31/12/2019 tarihine kadar.

 

Konuyla ilgili duyuruya ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi UKOME  2015/684 ve 2015/686 sayılı kararlarına ekteki dosyadan erişebilirsiniz.

Federasyonumuz genel merkezince yayınlanan "Trafik Sigortası Prim Tutarları" genelgeye http://tsof.org.tr/2015/023.pdf adresinden erişebileceğiniz gibi ilgili genelge aşağıda da verilmiştir.

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA

23 NOLU GENELGE

Federasyonumuzun yoğun çaba ve girişimleri sonucu; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (trafik sigortası) primlerinin azami tutarları belirlendi.

 

Hazine Müsteşarlığı'nın Federasyonumuza gönderdiği 27.10.2015 tarih ve E. 31931 sayılı yazıda; "kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs ve taksi türü araçlar için 28.10.2015 tarihinden itibaren düzenlenecek trafik sigortası poliçelerinde aşağıda yer alan azami brüt prim tutarlarını geçemeyeceği karara bağlanmıştır." Denilmektedir.

 

Söz konusu karara göre; kamyonlar için 6.000 TL.sı, kamyonetler için 2.000 TL. sı, minibüsler için 3.300 TL. sı, otobüsler için (sürücü dahil 18-30 koltuk) 5.700 TL. sı, otobüsler için (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 17.700 TL. sı ve taksiler için 5.400 TL. sı azami brüt prim tutarları belirlenmiştir.

Bilgi edinilmesi ve esnafımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

<< Başlangıç < 1 2 4 6 7 8 9 > Son >>
Sayfa 4 / 9