Haber Arşivi

 

Geç­ti­ği­miz hafta sonu ger­çek­leş­ti­ri­len ola­ğan genel kurul ile 2. kez Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı seçilen Salih Yi­yi­talp yö­ne­tim ve denetim ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te seçim ku­ru­lun­dan maz­ba­ta­sı­nı aldı.
Baş­kan Yi­yi­talp, maz­ba­ta­sı­nı al­dık­tan sonra yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ‘hiz­met için bu gö­re­ve gel­dik­le­ri­ni ve bütün üye­le­ri­mi­ze eşit me­sa­fe­de hiz­met ede­cek­le­ri­ni gece gün­düz de­me­den daha fazla ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­ye­rek, üye­le­ri­mi­ze söz ver­di­ği­miz gibi ilk her zaman yan­la­rın­da ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çizdi”.Maz­ba­ta­sı­nı alan Ali­ağa Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası baş­ka­nı Salih Yi­yi­talp, Ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler Günü mü­na­se­be­tiy­le basın men­sup­la­rı­nın ga­ze­te­ci­ler günü kut­la­dı.

Aliağa  Soförler ve Otomobiciler Odası genel kurulu gerçekleşti.299 üyenin oyunu alan Salih Yiyitalp yeniden başkan seçildi.Aliağa Soförler ve Otomobiciler odası  genel kurulu Belediye düğün salonuda yapıldı.Kongrede adaylığı açıklayan isimler Mvecut başkan Salih Yiyitalp ve SS. 60 nolu  Aliağa yolcu taşıma koopüyesi Ferhat Balın oldu. Divan başkanlığı  İzmir Esnaf ve Sanatkarlar  Odalar Birliği başkan vekili  İbrahim Bayram'ın  yaptığı kongre ,saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Daha sonra toplantı denetleme,faaliyet ve bütçe  okunması ve oylaması yapıldı.Yapılana konuşmaların ardından oylamaya geçildi.299 üyenin  oyunu alan Salih Yiyitalp yeniden başkan secildi.Diğer aday Ferhat Balın 116 oy alırken 6 oy gecersiz sayıldı.

Yönetim kurulu; Başkan Salih Yiyitalp,Süleyman Aktoprak,Adem Yıldırım,Seyhan Öz,Talat Yaman,Soner YaseminMurat Yıldırım,

Denetim KuruluSerhat Aras,Bulent Aras,Mehmet Acıcan

Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, “Standart Dışı Plakalar TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında geçmiyor “dedi.

 

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, araçlarda bulunan plakalarda rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde ile standartlara aykırı plakalı araçların ülkemizde bulunan TÜVTÜRK muayene istasyonlarından geçmediğini belirterek, Standartlara uygun plakalarını Trafik Tescil Büro Amirliği ve Şoförler Odası Başkanlığından yarım saat içinde değiştirilebileceğini söyledi.

 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olan kusur tablosu yeniden düzenlendiğini, bu nedenle Araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklikle standartlara uygun olmayan plakaların, muayeneden geçmediğini dile getiren oda başkanı Yiyitalp “TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında temmuz ayı itibarıyla 'sahte' olarak nitelendirilen, standardın dışında basılan plakalar birinci derecede ağır kusurlu sayılıyor. Silik, italik veya bold olarak yazılan, rakam ve harflerin arasında vida olan, ortasındaki boşluğun köşeli şeklinde olması gibi standarda uygun olmayan plaka takılı araçlar, muayeneden geçmemektedir. Araç sahipleri plakalarını standartlara uygun odamızda 10 dakika içerisinde bastırabilmektedir.” dedi.

 

‘Plakalar Araçların Kimliği Niteliğindedir’

 

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp araçlardaki bulunan plakaları TŞOF ve bağlı odaların verdiğini, sahte plaka basan, dağıtan ve aracına takanlara para ceza müeyyidesinin olduğunu belirten başkan Yiyitalp, “Hiç kimse rastgele yerde plaka bastırıp aracına taktırmasın. Sahte plaka takmanın cezası olduğu gibi TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayenesi yapılmamaktadır. Bazı vatandaşlarımızın araçların plakalarında standartlara hızlı şekilde geçişin sağlanması için böyle bir uygulamaya geçildi. Plaka değişimi yapacak vasıta sahipleri değişim için Trafik Tescil Büro Amirliğine dilekçe ile başvurarak, temin edilen belge ile odamıza gelerek plakalarına değiştirebilir” şeklinde konuştu.

 

(NİMET ERGÜN)

Aliağa Ekspres Gazetesi

<< Başlangıç < 1 2 4 6 7 8 9 10 > Son >>
Sayfa 4 / 11