Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, “Standart Dışı Plakalar TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında geçmiyor “dedi.   Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, araçlarda bulunan plakalarda...
Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 11.04.2017 tarih ve 0983 sayılı "Trafik Sigortası Primleri" konulu genelge aşağıdaki bilginize sunulmuştur.     Sayı : Pers. Ve İdari İşl. 2017 / 428 11.04.2017-0983 Konu : Trafik...
  S.S. Tüm Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Mer­kez Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nın kendi bün­ye­sin­de kur­muş ol­du­ğu si­gor­ta şir­ke­ti ile ko­ope­ra­tif­le­rin be­li­ni büken...
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine tepkiler ülke genelinde artarak devam ediyor. Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yönetimi, 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişimine yaptıkları basın açıklaması ile tepki...
  Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 04.05.2016 tarih ve 1112 sayılı "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Sayı : PERS ve...
Federasyon Başkanlığımızdan iletilen 27.04.2016 tarih ve 1018 sayılı 11 nolu genelgede aşağıdaki bilgiler verilmiştir.     FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 11 NOLU GENELGE   26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi...
  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından S plaka ihalesi yapılacak olup, katılmak isteyenlerin; yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunduğunu belgelendirmeleri ve  25.03.2016 tarihinde aşağıda belirtilen...
  2015/685 Sayılı Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi başlıklı İBB Ukome Kararına haberin devamında buluanan dosyayı indirerek erişebilirsiniz.
Bilindiği üzere, 12 / 01 / 2012 tarih, 28171 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Takograf Cihazlan Muayene ve Damgalama Yönetmeliği"'nin Geçici 3.ncü maddesinin birinci fikrası; 07/01/2016 tarih, 29586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan...